A 2014/2015-ös tanév tavaszi félévére vonatkozó határidők
Bejelentés (regisztráció): 2014.12.14 – 2015.02.08. 24 óra
Regisztrációs időszak: 2015.02.02 – 2015.02.06.
Tanegység elfogadási kérelmek beadása: 2015.02.06.
Szorgalmi időszak első napja: 2015.02.09..
Hallgatói jogviszony kiadása a tavaszi félévre: 2015.02.09-től

Tárgyfelvétel
előzetes – 2014.12.14 – 2015.01.30. 16 óráig
rangsorolásos – 2015.01.30. 20 órától 2015.02.05. 16 óráig
versenyjelentkezés – 2015.02.06. 8 órától 2015.02.13. 16 óráig

Kurzusfelvételi adatokkal szembeni kifogás benyújtása.* (Csak elektronikus kérvényben lehetséges.): 2015.02.20.
Méltányossági kérelmek leadása (2014/2015-ös tanév tavaszi félévre
vonatkozóan)**
4x-i tárgyfelvétel (harmadszorra felvett tárgy nem teljesítése): 2015.02.03.
az első 3 aktív félévben 36 kredit nem teljesítése esetén a tanulmányok folytatása: 2015.02.03.
7. vizsgalehetőség (tanári MA és osztatlan tanárszak esetén, 6. vizsgalehetőség): a 6. (5.) elégtelen vizsga után 1 hét, (amennyiben még az őszi vizsgaidőszakra kérvényezi a 7. (6.) vizsgát) de legkésőbb 2015.02.03.

Vizsgáról való hiányzás igazolása (kérvény + orvosi igazolás): 2015.02.02.
Kérelem beadása költségtérítés/önköltség csökkentésére: 2015.02.13.
Kérelem beadása költségtérítés/önköltség részletfizetésére: 2015.02.13.
Bejelentés (regisztráció) visszavonása a váratlan ok igazolásáról szóló dokumentum bemutatásával: 2015.03.09.
Költségtérítés/önköltség befizetési határideje: 2015.03.15.
Szakdolgozati témabejelentő leadása 2016 januárjában záróvizsgázni szándékozóknak: (Intézet függő, érdeklődjön tanulmányi előadójától): 2015.05.15. illetve szaktól függően későbbi időpont
Záróvizsgára jelentkezés a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévének záróvizsga időszakában záróvizsgázni szándékozóknak:
2015.02.27.
Tavaszi szünet: 2015.04.01 – 2015.04.07.
Eötvös nap: 2015.05.07.
Pázmány nap: 2015.05.08.
Vizsgaidőszak: 2015.05.18. – 2015.07.03.
Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, illetve, ha a hallgató vizsgát tett, de nem szerepel érdemjegy a Neptunban. (Csak elektronikus kérvényben lehetséges.):
2015.07.17.
Kérelem átsorolás alóli mentességre (A HKR változása miatt a regisztrált fogyatékkal élő hallgatóknak is szükség
esetén be kell nyújtaniuk kérvényt!): 2015.05.15.
Költségtérítéses/önköltséges hallgatók visszasorolás iránti nyilatkozata Neptunban: még nincs információ
Szakirány választás Neptunban: még nincs információ
Egyetem épületeinek zárása: még nincs információ
Méltányossági kérelmek leadása (2015/2016-os tanév őszi félévre vonatkozóan)
4x-i tárgyfelvétel (harmadszorra felvett tárgy nem teljesítése): 2015.07.10.
az első 3 aktív félévben 36 kredit nem teljesítése esetén a tanulmányok folytatása: 2015.07.10.
7. vizsgalehetőség (tanári MA és osztatlan tanárszak esetén, 6. vizsgalehetőség):a 6. (5.) elégtelen vizsga után 1 hét, (amennyiben még a tavaszi vizsgaidőszakra kérvényezi a 7. (6.) vizsgát)de legkésőbb 2015.07.10.
Kivételes tanulmányi rend kérelme (2015/2016-os tanév őszi félévére vonatkozóan)(Erasmus, Ceepus):2015.05.15. (legkésőbb a kiutazás előtt egy héttel)

* Kurzusfelvételi adatokkal szembeni kifogás benyújtása:
Utólagos tárgyleadás: 2015.02.20-ig elektronikus kérvényben.
Határidőn túl: tárgyleadásra nincs lehetőség.
Utólagos tárgyfelvétel: 2015.02.20-ig elektronikus kérvényben.
Határidőn túl: a tárgyfelvételi kérelmeket alapos indokkal, oktatói engedéllyel, papír alapú kérvényen kell beadni. A határidőn túl engedélyezett tárgyfelvételek díja 3.500 Ft/tárgy.

** Méltányossági kérelmek leadása:
Méltányossági kérelmet (amennyiben méltányosságot szeretne kérni) abban az esetben is be kell adni, ha:
− a harmadszori tárgyfelvétellel sem teljesített tárgyat nem kívánja negyedszer felvenni (például alternatív tárgy),
− a tárgyat nem a következő félévben venné fel,
− a következő félévre passzív félévet szeretne kérni.
Beadott kérvény hiányában a hallgató elbocsátásra kerül.

A kiírt határidő jogvesztő.

Budapest, 2015. január 13.
Török Gabriella
tanulmányi osztályvezető