A 2020/2021-as tanév őszi félévére vonatkozó határidők

A Tanulmányi Hivatalban a JOKT rendelkezése értelmében az őszi félévben sem lesz személyes ügyfélfogadás, fennmarad az elektronikus ügyintézés. További információ:  https://www.elte.hu/tanulmanyi-ugyek-menete

Bejelentés (regisztráció): 2020.09.06. 20 óráig
Tanegység elfogadási kérelmek beadása: 2020.08.24-től
Képzési szerződés aláírása (átsorolt hallgatóknak): 2020.09.04. 12 óráig
(A megadott határidő az e-mailben küldött, aláírt képzési szerződés Tanulmányi Hivatalba beérkezésének jogvesztő határideje.)
Állami ösztöndíjassá váltak nyilatkozata (visszasorolt hallgatóknak): 2020.09.06.
(A megadott határidő az e-mailben küldött, aláírt, AVDH-val hitelesített nyilatkozat Tanulmányi Hivatalba beérkezésének jogvesztő határideje.)
Szorgalmi időszak első napja: 2020.02.10.
Az Intézeti tájékoztatóknak megfelelően egyes szakokon vagy évfolyamokon az oktatás kezdete: 2020.08.31.
Hallgatói jogviszony kiadása a őszi félévre: 2020.09.07-től

Tárgyfelvétel
előzetes: 2020.08.28. 16 óráig
rangsorolásos: 2020.08.28. 20:00 – 2020.09.03. 17:00                                  versenyjelentkezés: 2020.09.04. 15:00 – 2020.09.11. 16:00

Utólagos tárgyfelvétel/leadás kizárólag TTK-s tárgyakra vonatkozóan
(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.)

Díjköteles: 3.000 Ft/tárgy
(Más kar kezelésében lévő kurzus (pl.: testnevelés) utólagos felvételére/leadására vonatkozó kérelmeket a kurzust meghirdető karon kell leadni. A TTK-n leadott, más kar tárgyára vonatkozó kérelem automatikusan elutasításra kerül.): 2020.09.11. 17:00 – 2020.09.18. 24:00

Kérelem beadása költségtérítés/önköltség csökkentésére: 2020.09.11. 12 óráig
(A megadott határidő a kérelem Tanulmányi Hivatalba beérkezésének jogvesztő határideje.)

Kérelem beadása költségtérítés/önköltség részletfizetésére
(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.): 2020.09.11. 24 óráig
(A kiírt határidő jogvesztő.)

Egyetemi Sport Nemzetközi Napja (tanítási szünet): 2020.09.25.

Költségtérítés/önköltség befizetési határideje: 2020.10.15.
(A megadott határidő a kiírt tétel teljesítésének határideje. Bankkártyás fizetés esetén a teljesítés azonnal megtörténik.)

Szakdolgozati témaválasztás: kidolgozás alatt
2021 nyarán záróvizsgázni szándékozóknak
(Kizárólag Neptunban, az eljárás kidolgozása folyamatban van, később adunk tájékoztatást.)

Záróvizsgára jelentkezés: 2020.10.31. 24 óráig
a 2020/2021-es tanév őszi félévének záróvizsga időszakában záróvizsgázni szándékozóknak
(Csak elektronikus kérvényben lehetséges. Kivéve: TMA)

Őszi szünet: 2020.10.26-2020.10.31.

Vizsgaidőszak (2020/2021 ősz): 2020.12.14 – 2021.01.30.
(A szombati nap kizárólag levelező és esti képzésben érvényes)

Specializáció választás Neptunban (földtudományi alapszak, környezettan alapszak): 2021.01. eleje (még nincs információ)

Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg az oktató által adott érdemjeggyel, valamint, ha annak ellenére, hogy a hallgató vizsgát tett, vagy az értékeléshez szükséges követelményeket teljesítette, nem szerepel érdemjegy, vagy igazolatlan távollét szerepel a Neptunban.) (2020/20210 őszi félévével kapcsolatban)
(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.)
(A kiírt határidő jogvesztő.): 2021.02.06 17 óráig

Méltányossági kérelmek leadása* (2020/2021-as tanév őszi féléve után)
(A megadott határidő a kérelem Tanulmányi Hivatalba beérkezésének jogvesztő határideje.)
    –  4x-i tárgyfelvétel (harmadszorra felvett tárgy nem teljesítése): 2021.02.06. 12:00
    –  7. vizsgalehetőség:
A 6. elégtelen vizsga után maximum 1 hét, (amennyiben még az őszi vizsgaidőszakra kérvényezi a 7. vizsgát) a következő vizsgaidőszakra 2021.02.06. 12:00

Vizsgáról való hiányzás igazolása (kérvény + orvosi igazolás)
(A kiírt határidő jogvesztő.): 2021.02.06. 12:00

Kivételes tanulmányi rend kérelme (2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozóan): Legkésőbb a kurzusfelvételi időszak vége.
(Erasmus, Ceepus): Legkésőbb a kiutazás előtt egy héttel.

Az osztatlan és rövid ciklusú tanárszakos hallgatókra vonatkozó szakdolgozati témaválasztás határideje, a zárvizsgára jelentkezési határideje a Tanárképző Központ honlapján lesz majd megtalálható.

* Méltányossági kérelmek leadása:
Méltányossági kérelmet (amennyiben méltányosságot szeretne kérni) abban az esetben is be kell adni, ha:

  • a harmadszori tárgyfelvétellel sem teljesített tárgyat nem kívánja negyedszer felvenni (például alternatív tárgy),
  • a tárgyat nem a következő félévben venné fel,
  • a következő félévre passzív félévet szeretne kérni.

A méltányossági kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen indok alapján kér méltányosságot. A leírt indokot megfelelően igazolni kell, az igazolást a kérelemhez kell csatolni. A kérelem leadási határideje után hiánypótlásra nincs lehetőség. A kiírt határidő jogvesztő. Határidőre beadott kérvény hiányában a hallgató elbocsátásra kerül.

Budapest, 2020. augusztus 11.

Török Gabriella sk.
hivatalvezető